Menu Close

Vasarsvētku pasākums noslēdzies

Vasarsvētkos, Durbes pilskalnā , biedrība “Roku rokā RR” sarīkoja lielu pasākumu novada sociāli mazaizsargātajiem cilvēkiem. Prieks bija redzēt jaunus dalībniekus. Liels pārsteigums bija par to, ka daudzi nezina par mūsu biedrību un ar ko mēs nodarbojamies. Acīmredzot par maz esam sevi reklamējuši. Tagad biedrībai ir savas mājas lapa (rokukokā.lv), kur var iegūt informāciju par aktualitātēm ko rīko biedrība. Biedrība “Roku rokā RR” darbojas “Sempre” projektu ietvaros. “Tas nozīmē, mēs palīdzam ne tikai sev, bet arī citiem. Tā ir ne tikai kopā būšana, bet arī sadarbība.”

Nākamais lielais pasākums, uz kuru ieradīsies arī ciemiņi – sociālās grupas no Grobiņas un Bārtas –, būs saulgriežu svinēšana Durbes pilskalnā 21. jūnijā. Taču ne jau tikai svētkus biedrība rīko. Plānos ir dažādi mazie projekti, tiks rīkotas mācības, lai prastu palīdzēt citiem grūtā situācijā nonākušiem. Notiks psihologu un mediķu lekcijas, u.c.

Par cik biedrība ir tik tikko sākusi savu darbību, tad nav vēl iespēja biedrībai bez citu līdzcilvēku palīdzības sarīkot svētkus cilvēkiem. Tā arī šoreiz bija daudz čaklu un mīļu palīgu. Lielu paldies saku: Jānim Morānam, kurš ne tikai palīdzēja to visu noorganizēt, bet aktīvi piedalījās pasākumā. Kā arī Kristīnei Žīgurei, Ingusam Žīguram (ZS Oliņi) un mazajam Jēkabam, Rogaču ģimenei, Lazdu ģimenei (ZS Briķi) kas neskatoties uz to, ka brīvais laiks viņiem nav, strādājot savā saimniecībā, tomēr neatteica savu palīdzību. Ingum Novicānam, kas gādāja par jautrību un dejām. Paldies Durbes novada pašvaldības Sociālajam dienestam par transportu.

Ja kādam ir interese pievienoties mūsu pulciņam zvaniet vai rakstiet  info@rokuroka.lv  (29637242- Ruta Kļava) (pilots@pilots.lv- Jānis Morāns).

 

 

« of 2 »