Menu Close

Biedrības “Roku rokā RR” bezmaksas semināri brīvprātīgajiem asistentiem

bezmaksas-seminars

Biedrības “Roku rokā RR” bezmaksas semināri brīvprātīgajiem asistentiem

2017.gada 5.septembrī Durbē Lieģu kultūras namā notika konference.  Konferenci rīkoja Liepājas Diakonijas centrs, kurš ir iesaistījies projektā SEMPRE. Tajā pašā dienā Diakonijas centrs nodibināja sadarbību ar Durbes novada sociālo biedrību “Roku rokā RR”. 

Sadarbība turpinās vēl šobrīd. 

Sadarbībā ar Diakonijas centru, biedrība “Roku rokā RR”, ir uzsācis mikroprojektu Durbes novadā. Projekta ietvaros Durbes novada sociāli mazaizsargāto cilvēku grupai būs iespēja četru mēnešu garumā noklausīties lekcijas, kuras vadīs speciālisti – fizioterapeits, medicīnas darbinieks, sociālais darbinieks, psihologs. Kā arī būs iespēja tikties ar speciālistiem, kas parāda praktiskas lietas piem., kā pareizi lietot tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī kur var iegādāties. Piedaloties lekcijās un tās apmeklējot beigās, svinīgā ceremonijā, iegūs apliecības par zināšanu apgūšanu. 

Projekts sākas 24.septembrī un noslēgsies 29.decembrī.

Mērķis:

  1. Sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, augsta riska ģimenēm ar bērniem, Durbes pilsētā un novadā sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
  2. Stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību.
  3. Koordinēt apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus.
  4. Pārstāvēt savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, līdzdarboties valsts programmu un likumdošanas uzlabošanā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijai sabiedrībā.
  5. Veikt saimniecisku darbību, lai piesaistītu līdzekļus savu mērķu sasniegšanai.
  6. Izglītot savus biedrus, lai varētu sniegt kvalificētu palīdzību sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem.

Apmācības notiek Durbes kultūras namā:

13. oktobris – lektors medicīnas darbinieks. Plkst. 11.00-14.00
27. oktobris – montesori pedagogs. Plkst.11.00-14.00
3. novembris – psihologs.
16. novembris – psihologs.
8. decembris – policijas darbinieks.
29. decembris – svinīgs noslēguma pasākums.

Laiki un datumi var pamainīties. Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā www.rokuroka.lv

R.Kļava -29637242 info@rokuroka.lv

J.Morāns – 26750818 info@rokuroka.lv